Rogstad Trafikkskole Bergen Motorsykkelskole AS

Trafikalt Grunnkurs: for de som er mellom 15 og 25 år. De som har fylt 25 år er fritatt for grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjørings- demo.

Kurset går over 14 undervisningstimer. De neste datoene er 09/08, 11/08, 16/08, 18/08

Velkommen!