Rogstad Trafikkskole Bergen Motorsykkelskole AS

Tilhenger førerkort klasse BE – Tilhengeropplæring / tilhengerlappen i Bergen og omegn

Vi har intensive kurs for private og bedrifter på klasse B og B.96.

Du må ha førerkort klasse B for å ta henger lappen. Har tilhengeren en tillat totalvekt større enn vognkortets henger vekt må du ha BE selv om tilhengeren er uten last. Det samme gjelder dersom tillatt totalvekt av hele vogntoget overskrider 3500 kg.

Klasse BE gir deg mulighet til å kjøre bil inntil 3500 kg og med tilhenger inntil 3500 kg tillat totalvekt 7000 kg.

Klasse B96 gir deg mulighet for å kjøre bil og tilhenger med en tillat totalvekt på 4250 kg.

Myndighetene har satt krav til denne opplæringen, hvor de krever minimum 2 veiledningstimer, sikkerhetskurs vei og lastsikringskurs ( dette slipper du dersom du har førerkort kl. C1) Antall kjøretimer er avhengig av hvilken erfaring du har med tilhenger. Førerprøven er en praktisk prøve med til/ frakobling og rygging med tilhenger, samt kjøring i trafikk. Prøven varer  ca. 1 time. I tillegg kommer sikkerhetskontroll av bil og tillhenger, muntlige spørsmål om lasting, sikring av last og faremomenter ved kjøring med henger.
B.96 er uten førerprøve, kun opplæring og obligatoriske kurs.

Link til tilhengerkalkulator
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator

Våre lærere har lang erfaring med opplæring på henger lappen og hjelper deg til å bli en bedre bilist og kjøre lovlig, trygt og sikkert med lastet tilhenger.

Hør med oss om intensiv opplæring.

EN GOD » TRENER» ER GULL VERDT…

Ønsker du mer informasjon om vårt kurs med tilhenger – Ta kontakt med oss. Vi holder til i i Slettebakksveien 32 i nærheten av Brann Stadion i Bergen. Vi har Bergens mest erfarne tilhenger lærere BE/B.96 tilgjengelig for deg.  
post@rogstadtrafikkskole.no
Kjør sikkert med tilhenger!

    Send henvendelse

    Henvendelse er 100% uforpliktende. Vi tar kontakt med deg omgående.