Rogstad Trafikkskole Bergen Motorsykkelskole AS

Trafikalt Grunnkurs: for de som er mellom 15 og 25 år. De som har fylt 25 år er fritatt for grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjørings- demo.

Kurset går over 14 undervisningstimer. De neste datoene er 31/05, 02/06, 07/06, 09/06

Velkommen!