Rogstad Trafikkskole Bergen Motorsykkelskole AS

Trafikalt Grunnkurs for de som er mellom 15-25 år. De som er fylt 25 år er fritatt for grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjørings-demo.

Kurset går over 14 undervisningstimer med oppstart 09/04 og de neste datoene er 11/04, 16/04, 18/04.