Rogstad Trafikkskole Bergen Motorsykkelskole AS

Trafikalt grunnkurs: For de mellom 15 og 25 år. De som har fylt 25 år er fritatt for grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp og mørkekjøring demo.

Kurset går over 14 undervisningstimer. De neste datoene er 16/9 og 21/9 og 23/9.

Velkommen!